Általános Szerződési Feltételek

(hatályos 2020. március 1-től)
A jelen általános szerződési feltételek ("ÁSZF") a www.pcosamazonok.hu weboldalon elérhető webáruházon keresztül a Move and Healing Kft. által végzett termékértékesítésre vonatkoznak, a Move and Healing Kft. és a webáruház vásárlói közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A www.pcosamazonok.hu webáruházában a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni.
1. CÉGADATOK

A Move and Healing Kft fontosabb adatai a következők:
Cégnév: Move and Healing Kft.
Székhely/postázási cím:1221 Budapest, Leányka u. 7. 6/37.
Adószám: 25456109-2-43
Elérhetőség: info@pcosamazonok.hu, vagy a weboldalon keresztül
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 05-09-028554
2. VÁSÁRLÁS A WEBSHOPBÓL

Vásárlás menete, megrendelés

Válassza ki a webshop kínálatából a megfelelő terméket és tegye be a kosárba. A megfelelő termékek kiválasztását követően, amennyiben nem kíván további terméket a kosárba tenni, válassza a kosár tartalmának véglegesítését. Ezt követően szükséges kitöltetni a megrendelést. A kosárba tett termékekre vonatkozóan az adásvételi szerződés a Move and Healing Kft. és a vevő között a vevő által kitöltött megrendelésben meghatározott adatokkal és a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel jön létre. A "Pénztár" oldalon a megrendelés véglegesítése előtt a kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a megrendelés összesítőt a véglegesítést megelőzően.

A megrendelés kézhezvételét 48 órán belül email-ben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk.

A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a Move and Healing Kft. emailben tájékoztatja a vevőt a teljesítésről, azaz a termékek fuvarozónak való átadásáról. Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb emailben értesítjük.

Amennyiben a vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért a Move and Healing Kft. nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben a Move and Healing Kft. a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül emailben értesíti az érintett vevőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség: (i) korábbi banki átutalás esetén, ha a vevő a válaszlevéllel egyidejűleg átutalja az ismételt kézbesítés költségét, (ii) korábbi utánvétes fizetés kérése esetén, ha a vevő a válaszlevéllel egyidejűleg utánvétes fizetés helyett megfizeti a vételárat és a kétszeri kézbesítés díját (1x utánvétes szállítási díj + 1x utalásos szállítási díj) banki átutalással. A vásárolt terméket a fenti összegeknek (a második kézbesítés díja, vagy a vételár és a kétszeri kézbesítés díja) a webshopban való fizetéstől számított 5 munkanapon belül adjuk át a fuvarozónak. Amennyiben (i) a Move and Healing Kft. felszólítására a vevő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy (ii) nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy (iii) nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a vevő részére. Ez esetben a Move and Healing Kft. nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a vevő felé.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.

A megrendeléseket a teljesítést, azaz a megrendelt termékek fuvarozónak történő adását követő 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból. Erre nézve lásd még az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

Termékek ára, a vásárlás költségei

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. A Move and Healing Kft. az ÁFA törvény szerinti adóalany, ezért az általa értékesített termékeket ÁFA terheli. A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.
A termékek árán kívül szállítási díjat kell még a vevőnek fizetnie. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás- és a szállítási költséget. A szállítási díj Magyarországon belül a Move and Healing Kft-vel mindenkor szerződött fuvarozó cég mindenkor hatályos csomagszállítási díjszabásához igazodik.

Mindezek alapján a jelen ÁSZF hatálybalépésének napján a szállítási díjak a következők futárszolgálattal történő kiszállítás esetében:
banki átutalás esetén csomagonként 1500 Ft
A szállítási díjak a fuvarozó(k) díjszabásának a módosulása esetén változhatnak, melyet minden esetben a jelen ÁSZF-ben közzéteszünk.

A megrendelt termékek árát banki átutalással lehet kifizetni. Amennyiben a megrendelt termékek ára a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül nem kerül kifizetésre (a Move and Healing Kft bankszámláján jóváírásra), úgy a Move and Healing Kft. szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére.
A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát a Move and Healing Kft. a teljesítést követően emailen keresztül küldi meg a vevő részére.

Szállítási feltételek

A megrendelést követően, a megrendelt termék(ek) árának vevő általi kifizetését és a Move and Healing Kft. részére történő jóváírását követő 5 munkanapon belül átadjuk a megrendelt termékeket a fuvarozónak. A megrendelt termékeket a termékek sértetlenségét megőrző csomagolásban adjuk át a fuvarozónak kiszállításra. A Move and Healing Kft. a fuvarozónak való átadás határidejéért vállal felelősséget. A kiszállítás a fuvarozó saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül történik meg.

Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a vevőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt részünkre bemutatja. Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett, kérjük, hogy a küldemény átvételének időpontjáról a kézbesítőtől kérjen igazolást, de legalább kérje meg a kézbesítőt, hogy írja alá dátumozva az átvett küldemény csomagolását, vagy az átvételi elismervény vevőnél maradó példányát, amelyeket kérjük őrizzen meg. Amennyiben élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy ezen igazolás másolatát is mellékelje elállási nyilatkozatához.

Elállás joga

A jelen ÁSZF alapján a www.pcosamazonok.hu weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vevő tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A tizennégynapos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. A vevőnek kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat.

A vevő írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF "Cégadatok" fejezetében rögzített email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés számát, a termék adatait, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Move and Healing Kft. nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni a Move and Healing Kft. részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Move and Healing Kft. a vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. A Move and Healing Kft jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét.

A hatályos jogszabályok szerint a vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot abban az esetben, ha a higiéniai vagy egészségvédelmi termék eredeti csomagolását felbontotta.
Kiemelten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Move and Healing Kft. által értékesített FFP2 (KN95) légzésvédő maszk a higiéniai és egészségvédelmi termékkategóriába tartozik, ezért ezen termék esetén a 14 napos elállás csak abban az esetben gyakorolható, amennyiben a vevő a csomagolást nem bontotta fel és ezeket a termékeket az eredeti, sértetlen csomagolásukban szolgáltatja vissza.

Szavatosság

Amennyiben a webshopban megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy a Move and Healing Kft. köteles a vevő szavatossági igényét teljesíteni. Amennyiben a termék vásárlásától számítva 6 hónap eltelt, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a termék már a vásárláskor hibás volt. Abban az esetben, ha a vevő ezt nem tudja bizonyítani, úgy a Move and Healing Kft. nem köteles a szavatossági igényt érvényesíteni. Ha a megküldött termékre vonatkozóan a Move and Healing Kft. nem tartozik szavatossággal a fent leírtak alapján, úgy erről a vevőt tájékoztatja és a terméket a vevő költségére utánvéttel postázza vissza a vevőnek. Egyebekben, a jogos szavatossági igény teljesítésének költségei (ideértve a javítás és a postázás költségeit is) a Move and Healing Kft.-t terhelik.

Panaszügyintézés helye, módja

Panaszait írásban az alábbi címre küldött emailben teheti meg: info@pcosamazonok.hu. Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett miden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt számát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést. Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat panaszával. A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.