Jogi nyilatkozat

Hatályos: 2020. június 1-től visszavonásig
Jelen weboldalt (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a Move and Healing Kft. (székhely: 1221 Budapest, Leányka u. 7. 6/37., cégjegyzékszám: 01-09-324666, adószáma: 25456109-2-43) kezeli.
A weboldal megnyitásával elfogadod, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelező érvényű rád nézve. Ha nem értesz egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használd a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.
SZERZŐI JOG

A PCOS Amazonok és a pcosamazonok.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Move and Healing Kft. írásos hozzájárulásával lehetséges.

A weboldal és az azon keresztül elérhető minden tartalom (például tudásanyagok, előadás, szöveg, cikk, blogbejegyzés, termékismertető, ábra, kép és videó anyag, valamint egyéb információ és adat) szerzői jogi műnek minősül. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a Move and Healing Kft., mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, például nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába. A jogosulatlan felhasználás minden esetben bűntetőeljárás megindítását és teljes körű kártérítési eljárást von maga után.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként és szavanként 60.000 Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Move and Healing Kft. jogosult a kötbéren túlmenő mindennemű kártérítési igény érvényesítésére is. Szerzői jogi jogsértés esetén a Move and Healing Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
FELELŐSSÉG

Betartva a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit, abban az esetben, ha – személyes adatokon kívül – bármilyen információt vagy anyagot küldesz a Move and Healing Kft. számára, ezzel beleegyezel abba, hogy ezt az információt és anyagot a Move and Healing Kft. térítésmentesen felhasználhassa marketing és egyéb célokra, és a küldéssel megerősíted azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait. A beküldött információkat a Move and Healing Kft. nem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét az ilyen információkért.

A weboldalon található orvosi információk általános tanácsok, kizárólag tájékoztatás céljára szolgálnak, és nem helyettesítik, és nem is helyettesíthetik az orvosi végzettségű szakértő (orvos, pszichiáter, gyógyszerész, stb.) személyes és a beteg aktuális állapotához igazított javallatát, szakorvosi kezelését. Továbbá fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy a leírtakat – az aktuális újabb információknak megfelelően – szabadon megváltoztassuk.
ADATVÉDELEM
Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi linken keresztül tájékozódhatsz: Adatkezelési tájékoztató
KAPCSOLATFELVÉTEL
Ha bármilyen kérdésed vagy panaszod van a weboldallal kapcsolatban, akkor a következő elérhetőségen léphetsz kapcsolatba a Move and Healing Kft.-vel: info@pcosamazonok.hu
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Move and Healing Kft. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására.